biuro.krakow@klrwp.pl | 12 431 22 06

Aktualności


02 10.2020

Spotkanie lekarzy rodzinnych z Ministrem Zdrowia


> Sprawozdanie ze spotkania KLRwP z MZ.pdf

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Jak zapewne już wiecie, w efekcie spotkania Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ z przedstawicielami naszego środowiska zostały wprowadzone zmiany dotyczące postępowania wobec pacjentów podejrzanych lub chorujących na COVID-19. W załączeniu znajduje się sprawozdanie z tego spotkania. Zachęcam do zapoznania się z nim.
Jednocześnie pragnę wyrazić wdzięczność za skuteczne i jednomyślne reprezentowanie naszych postulatów.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Krzysztof Kędzior
Prezes Krakowskiego Oddziału KLRwP

 


pokaż pozostałe informację ››Copyright © Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce