biuro.krakow@klrwp.pl | 12 431 22 06

Aktualności


27 09.2023

Bezpłatny kurs ,,GRUŹLICA NIE TYLKO DLA PULMONOLOGÓW" 2.10.2023 r., godz. 16.00-18.00 Miejsce: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11 A (Aula, parter) także ONLINE

 

Szanowni Państwo,

w imieniu dr Marzeny Ksel-Teleśnickiej Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie ,,GRUŹLICA NIE TYLKO DLA PULMONOLOGÓW'', organizowanym przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie.

Termin: 02.10.2023 r., godz. 16.00 – 18.00
Miejsce: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11 A (Aula, parter)

Prowadząca: Lek. Agnieszka Zygmunt  (Ordynator Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu)
Punkty edukacyjne: 2
Kurs jest bezpłatny.

W kursie można uczestniczyć również online, poprzez platformę MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVjOTI0YzAtOTIzYy00OGQ1LWJiZjUtYTA4ZjkzYjVjM2Yx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226eb43860-40e6-4538-91cf-d8f09ce15563%22%2c%22Oid%22%3a%22ef5d0017-673e-45da-af45-980a9f6a99fc%22%7d

Zapisy: ksztalcenie@oilkrakow.org.pl

Więcej szczegółowych informacji, w tym program szkolenia, dostępne są na stronie internetowej OIL Kraków: https://oilkrakow.pl/gruzlica-nie-tylko-dla-pulmonologow/ oraz na profilu na Facebook: https://www.facebook.com/oilkrakowpl

Serdecznie zapraszamy! 

 


pokaż pozostałe informację ››Copyright © Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce