Nowe OC dla lekarzy

01.06.2010
Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych TU INTER Polska S.A., www.interpolska.pl

W dniu 26 kwietnia 2010 r. zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium RP. Wejdzie ono w życie 12 czerwca 2010, oznacza to, że w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia (tj. od 11 maja 2010 r.) lekarze będą zobowiązani wykupić nowe, obowiązkowe ubezpieczenie.

Rozporządzenie obejmie obowiązkiem ubezpieczenia za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium RP, w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej.

Obecnie obowiązuje kilka ubezpieczeń obligatoryjnych dla jednego lekarza

Lekarz / lekarz dentysta udzielający świadczeń w kilku miejscach, na przykład posiadający kontrakt z SPZOZ, a także kontrakt z NFZ w ramach prowadzonej prywatnej praktyki i przyjmujący pacjentów w  Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (NZOZ), podlega obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Lekarz, który dotychczas podlegał obowiązkowi posiadania dwóch ubezpieczeń OC, po wejściu w życie ww. Rozporządzenia może być zobowiązany do zawarcia trzech umów ubezpieczenia:

  1. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w ramach posiadanego kontraktu ze szpitalem (zamówienie udzielane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DZ.U. Nr 91, poz. 408, z późniejszymi zmianami),
  2. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w ramach kontraktu z NFZ (na podstawie zapisów art. 136b ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
  3. trzeciego – nowego obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. (na podstawie art. 48a, dodanego do Ustawy o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty z 1 stycznia 2010 r.).

Kto będzie musiał się ubezpieczyć w ramach nowego obowiązkowego OC?

Obowiązek wykupienia nowego obowiązkowego OC nie dotyczy wszystkich lekarzy, a jedynie tych, którzy wykonują czynności zawodowe nie objęte ochroną w ramach innych ubezpieczeń obowiązkowych (kontrakt z NFZ, umowa z SPZOZ). Obowiązek zawarcia umowy nowego ubezpieczenia OC nie dotyczy także lekarzy zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej w ramach umowy o pracę. Za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez nich zawodu odpowiedzialność ponosi ich pracodawca. Należy jednak pamiętać, że pracodawca na mocy zapisów Art. 119 i 120 KP może pociągnąć pracownika do odpowiedzialności do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Czy wprowadzenie nowego OC będzie miało wpływ na ceny polis?

Aby prawidłowo odpowiedzieć na to pytanie, należy się zastanowić, na jakie sumy gwarancyjne powinni ubezpieczyć się lekarze? Może się zdarzyć, że ze względu na kwalifikację przez Ustawodawcę lekarza do najwyższej grupy ryzyka i nałożenie na niego obowiązku wykupienia najwyższej sumy gwarancyjnej - cena polisy wzrośnie w stosunku do dotychczasowej ceny za ubezpieczenie dobrowolne. Nie powinien być to jednak wzrost radykalny.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies których używamy, oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information