biuro.krakow@klrwp.pl | 12 431 22 06

Aktualności


13 06.2024

PISMO w sprawie odsyłania do POZ pacjentów w celu uzupełnienia Skali Barthel, MMSE, a także zalecenie wykonywania badań analitycznych

Miejski Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Krakowie
ul. Jana Dekerta 24 
30-703 Kraków


 

Szanowni Państwo Przewodniczący Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

 

Coraz częściej  obserwujemy odsyłanie do POZ  pacjentów w celu uzupełnienia Skali Barthel, MMSE, a także zalecenie wykonywania badań analitycznych.
W związku z tym pozwalamy sobie przypomnieć obowiązki Zespołu do Spraw  Orzekania o Niepełnosprawności  zapisanych w obowiązujących przepisach (OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dz.U. 2021 poz. 857), które stanowią, że przewodniczący i członkowie zespołu orzekają o wydaniu orzeczenia na podstawie dostępnej dokumentacji i/lub podczas obecności pacjenta w trakcie zebrania komisji. Jeżeli dokumentacja dostarczona przez pacjenta jest niewystarczająca, to obowiązkiem zespołu jest pozyskanie dodatkowej dokumentacji, badania, konsultacji we własnym zakresie lub przez powołanych konsultantów (zgodnie z m.in. §8 pkt.1, 2, 3, 4 wymienionego rozporządzenia).
Uzupełnienie dokumentacji, w tym  skali Barthel oraz MMSE, a także innych skal zawiera się w definicji badania przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Niedopuszczalne jest zatem wysyłanie pacjentów celem uzupełnienia badań, dokumentacji do POZ. Praktyka ta niepotrzebnie utrudnia zainteresowanym dostęp do procedury orzeczniczej, a także powoduje zwiększenie ilości nieuzasadnionych wizyt pacjentów w POZ.

 

W przypadku pacjentów nie mogących odbyć podróży na zebranie komisji Zespół do Spraw Niepełnosprawności powinien zorganizować taką komisję w miejscu przebywania pacjenta i tam uzupełnić wyżej wymienione dokumenty.


 

                              

                                                                      Z poważaniem

Obraz zawierający pismo odręczne, kaligrafia, Czcionka, typografia

Opis wygenerowany automatycznie

Wiceprezes Małopolskiego OW
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce        

 

 


pokaż pozostałe informację ››Copyright © Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce