biuro.krakow@klrwp.pl | 12 431 22 06

Przynależność do KLRwP


Deklaracja Przynależności

Aby zostać członkiem KLRwP należy wypełnić poniższy formularz. Wypełniony formularz deklaracji należy przesłać do Biura Głównego w Warszawie lub Terenowego Oddziału KLRwP. Od roku 2014 roczna opłata członkowska wynosi 120 zł/rok (za lata wcześniejsze składka wynosiła 70 zł/rok) i powinna zostać wpłacona przelewem na podane w deklaracji konto bankowe.

 

Korzyści z przynależności do KLRwP

Przynależność do KLRwP dostarcza następujących korzyści:

 • Dostęp do informacji przeznaczonych dla lekarzy rodzinnych
 • Pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych z praktyką
 • Kontakty z lekarzami tej samej specjalności
 • Współpraca z lekarzami innych specjalności
 • Wymiana doświadczeń i informacji oraz podejmowanie wspólnych działań
 • Możliwość uczestnictwa w programie rozwoju zawodowego lekarza rodzinnego
 • Zniżki w opłatach za niektóre szkolenia i konferencje
 • Dostęp do rynku pracy
 • Uczestnictwo w programach poprawy jakości świadczeń medycznych i ich certyfikacja
 • Możliwość odbycia szkoleń przeznaczonych wyłącznie dla lekarzy rodzinnych
 • Współpraca z Zakładem Medycyny Rodzinnej UJ CM w Krakowie w szkoleniu studentów, stażystów podyplomowych i rezydentów

deklaracja.doc >> | deklaracja.pdf >>

 


Copyright © Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce