biuro.krakow@klrwp.pl | 12 431 22 06

Aktualności


14 02.2022

BEZPŁATNE KURSY ONLINE - UJ CM - "Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) - interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej"

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach online organizowanych w ramach projektu pt. „Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) - interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.  

Proponujemy dwudniowe szkolenia pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej Collegium Medicum, doświadczonych lekarzy oraz psychologów. 

 

Zapraszamy na moduł psychiatryczny - warsztaty i seminaria obejmują problematykę m.in.:  

-lęku, bezsenności i depresji u osób starszych, 

-całościowej oceny geriatrycznej, 

-farmakoterapii, polipragmazji, psychofarmakoterapii, 

-komunikacji z pacjentem niewspółpracującym, 

-zagadnień samotności i marginalizacji wśród pacjentów, 

-związku zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych, 

-komunikacji z pacjentem geriatrycznym w dobie Internetu (komunikacja on-line), 

-zwalczaniem bólu u pacjentów w wieku senioralnym, 

-przekazywaniem trudnych wiadomości, 

-wyzwań diagnostycznych i terapeutycznych. 

 

Szkolenia zostały uzupełnione o blok diabetologiczny - dot. psychodiabetologii oraz nowoczesnych technologii w diabetologii.

 

Szkolenia są skierowane do lekarzy wszystkich specjalności, rezydentów oraz lekarzy wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej. Jest to możliwość uzupełnienia wiedzy z dziedziny psychiatrii, która może być użyteczna dla lekarzy, pracujących w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej – i nie tylko! 

  

Terminarz kursów:

18-19.02.22 

18-19.03.22 

8-9.04.22 

 

Rejestracja online na stronie projektu. 

Możliwość zdobycia 16 punktów edukacyjnych. 

Warunek uczestnictwa – posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza.  

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu https://pokolenia.cm-uj.krakow.pl lub kontaktu z Biurem Projektu - mail: pokolenia@cm-uj.krakow.pl, tel. 12 619-97-09 

 


pokaż pozostałe informację ››Copyright © Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce